สล็อตแตกง่ายขยายอำนาจทางการเมืองของนักกีฬาและกีฬา

สล็อตแตกง่ายขยายอำนาจทางการเมืองของนักกีฬาและกีฬา

เราจะพัฒนากีฬาเพื่อความยุติธรรมผ่านการกระทำสล็อตแตกง่ายร่วมกันได้อย่างไร? ฟอรัมนักกีฬาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของศูนย์มูฮัมหมัดอาลีมีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาในหลาย ๆ ด้าน ปี 2020 เป็นจุดเปลี่ยนในวาทกรรมทางสังคมที่เน้นเรื่องความยุติธรรมทางสังคม การสังหารที่โหดเหี้ยมอย่างต่อเนื่อง การล่วงละเมิด และการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนอเมริกันผิวสีและผิวสีน้ำตาล และการเคลื่อนไหวเพื่อความรับผิดชอบร่วมกันที่นำโดยนักเคลื่อนไหวของ Color ได้กระตุ้นให้ (บางส่วน) ชาวอเมริกันผิวขาวต้องเผชิญหน้ากับอดีตและปัจจุบันที่เหยียดเชื้อชาติในประเทศของเรา จากการสะท้อนของสังคมในวงกว้าง การเรียกร้องความยุติธรรมทางเชื้อชาติเมื่อเร็ว ๆ นี้เข้าสู่เวทีกีฬาในช่วงเวลาที่มีแรงผลักดันเพิ่มขึ้นและความเป็นผู้นำของนักกีฬาที่มีต่อความก้าวหน้าของความยุติธรรมทางเชื้อชาติและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในและผ่านเวทีกีฬา การเลือกตั้งประธานาธิบดีที่มีการแข่งขันสูงและสร้างความแตกแยก 

ความเหลื่อมล้ำทางเชื้อชาติที่ชัดเจนจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19

แม้ว่าจะห่างไกลจากภาพรวมของช่วงเวลาทางการเมืองและวัฒนธรรมในปัจจุบัน แต่เราเรียกร้องความสนใจไปที่การพัฒนาเหล่านี้เพื่อจับช่วงเวลากีฬาในปัจจุบันเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเสนอคำถามชี้แนะเพื่อยกระดับการเคลื่อนไหวต่อไปเราเรียนรู้อะไรได้บ้างจากช่วงเวลาปัจจุบันสำหรับความยุติธรรมทางเชื้อชาติและสังคมเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ในขณะที่มีงานมากมายเกิดขึ้นในพื้นที่เฉพาะของความยุติธรรมทางสังคม แต่ก็ยังมีโอกาสในการจัดระเบียบและระดมและขยายประเด็นในแนวร่วมที่เป็นหนึ่งเดียว การส่งเสริมกีฬาเพื่อความยุติธรรมเป็นโอกาสพิเศษในการเข้าร่วมและขยายเสียง ข่าวสาร ทรัพยากร และวิสัยทัศน์โดยรวม

เราจะจัดระเบียบร่วมกันได้อย่างไร? แทนที่จะทำงานในไซโลในหัวข้อและหัวข้อเรื่องความยุติธรรมทางสังคมที่สำคัญสำหรับเรา เราจะพัฒนากลยุทธ์ที่สร้างการดำเนินการร่วมกันและช่วยจัดระเบียบและระดมกำลังในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลกได้อย่างไร เราเห็นตัวอย่างที่ดีของโมเมนตัมในวงการกีฬา เช่น ความยุติธรรมทางเชื้อชาติ ความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิ LGBTQ+ การรวมผู้ทุพพลภาพ สิทธิเด็กและเยาวชน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การส่งเสริมประชาธิปไตย และอื่นๆ อีกมากมาย อย่างไรก็ตาม คำถามยังคงมีอยู่ว่าเราจะรวบรวมหัวข้อต่างๆ ของงานความยุติธรรมทางสังคมเพื่อสร้างกลไกที่เหนียวแน่นเพื่อจัดระเบียบความพยายามด้านความยุติธรรมทางสังคมในและผ่านกีฬาในทุกรูปแบบได้อย่างไร

เราจะทำความยุติธรรมให้กับจุดตัดขวางได้อย่างไร

ในขณะที่ให้การแก้ปัญหาที่เหมาะสมยิ่งสำหรับประเด็นความยุติธรรมทางสังคมที่เฉพาะเจาะจง? ปีที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นต่อความยุติธรรมทางเชื้อชาติยังถูกทำเครื่องหมายด้วยการออกกฎหมายที่จำกัดสิทธิและการรวมนักกีฬาข้ามเพศไว้อย่างครอบคลุม เพื่อยกตัวอย่างเพียงตัวอย่างเดียว ปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขในรูปแบบต่างๆ แต่ยังมีความเกี่ยวข้องกันซึ่งอาจเห็นได้ดีที่สุดในข้อเท็จจริงที่ว่าสาวข้ามเพศที่มีผิวสียังคงเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดสำหรับการเลือกปฏิบัติในการเล่นกีฬา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดระเบียบเกี่ยวกับประเด็นเฉพาะเจาะจงและพื้นที่ของความยุติธรรมทางสังคมในและผ่านทางกีฬา แต่ความเชื่อมโยงต้องยังคงเป็นสัจธรรมในการเข้าหางานความยุติธรรมทางสังคม

เพื่อหารือเกี่ยวกับคำถามข้างต้น ศูนย์มูฮัมหมัดอาลีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนักกีฬาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปี 2564โดยเน้นในหัวข้อ “Collective Action: The Political Power of Athletes and Sport”. ฟอรั่มจะมีแผงสาธารณะสองแผงในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน: แผงที่ 1 (1:00 ถึง 14:30 น. EST) จะเน้นที่นักเคลื่อนไหวที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในขณะที่แผง 2 (2:30 ถึง 16:00 น. EST) จะ รวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญในกีฬาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ฟอรั่มจะจัดการประชุมแบบปิดเฉพาะผู้ได้รับเชิญเท่านั้นในวันรุ่งขึ้นเพื่อวางรากฐานสำหรับการสร้างขบวนการส่วนรวมที่นำผู้นำทางความคิดในด้านกีฬา สิทธิมนุษยชน และความยุติธรรมทางสังคมเพื่อระบุวิธีที่นักกีฬาสามารถจัดระเบียบในท้องถิ่นได้ ระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอำนาจทางการเมืองของนักกีฬาและกีฬา และพัฒนากีฬาที่เป็นหนึ่งเดียวที่เข้มแข็งเพื่อการเคลื่อนไหวเพื่อความยุติธรรม

ความยุติธรรมทางสังคมในกีฬาต้องใช้ทัศนคติในแง่ดีด้วยการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของผู้มองโลกในแง่ร้ายควบคู่ไปกับความเชื่อมั่นของนักฉวยโอกาสและวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์เชิงปฏิบัติของผู้นิยมความเป็นจริง ด้วยความเป็นผู้นำในประวัติศาสตร์และปัจจุบันของนักเคลื่อนไหวด้านกีฬา ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการระดมมวลชนเพื่อทำลายไซโล ส่งเสริมกีฬาที่รวมกันเป็นหนึ่งเพื่อการเคลื่อนไหวเพื่อความยุติธรรม และกระตุ้นการเคลื่อนไหวเพื่อช่วยขับเคลื่อนเข็มในนโยบาย การเมือง และการปฏิบัติ และในที่สุดจะเปลี่ยนแปลง สังคมและโลกของเราให้ดีขึ้นสล็อตแตกง่าย